လစဉ်ဌာနတွင်း သုတေသနစာတမ်း ဖတ်ပွဲများ ကျင်းပမှု

Next Page

လစဉ် ဌာနတွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပမှု(၂၀၁၈)

စဉ် ရက်စွဲ အမည်/ ရာထူး စာတမ်းအမည်
၁။ ၂၉-၁-၂၀၁၈ ဒေါ်စိုးယုမော် သုတေသနအရာရှိ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ရှိ အင်းခန်းကြီး မြို့ဟောင်းအား ပဏာမ ကွင်းဆင်း လေ့လာခြင်း
၂။ ၂၈-၂-၂၀၁၈ ဦးရွှေယု သုတေသနအရာရှိ တောင်ငူမင်းဆက် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည်စည်းရုံး လာခြင်းနှင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု (၁၅၁၀-၁၆၀၀)
၃။ ၂၉-၃-၂၀၁၈ ဦးစောစံဘအောင် သုတေသနအရာရှိ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကော့ကရိတ် မြို့နယ်ရှိ ဇယျပူရ မြို့ဟောင်းအား ကွင်းဆင်း လေ့လာခြင်း
၄။ ၃၀-၅-၂၀၁၈ ဦးရဲဟိန်းထွန်း သုတေသနအရာရှိ တောင်ကြီးမြို့၏ တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲ
၅။ ၂၉-၆-၂၀၁၈ ဦးသိန်းကျော် သုတေသနအရာရှိ မြန်မာနိုင်ငံကျောက်ခေတ်သစ်ဓလေ့လေ့လာချက်
၆။ ၃၀-၇-၂၀၁၈ ဒေါက်တာနှင်းယုခိုင် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာဆက်ဆံရေးကို လေ့လာခြင်း
၇။ ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ဒေါ်ခင်ဘုန်းဦး သုတေသနအရာရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများအား လေ့လာခြင်း
၈။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၈ ဒေါ်ဇာလီနွယ်ဝင်း သုတေသနအရာရှိ သမိုင်းသုတေသနအထူးစာကြည့်တိုက် အသိပညာ ဘဏ်တိုက်
၉။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၈ ဒေါက်တာ ထားထားပါ ညွှန်ကြားရေးမှူး တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက် ပြည်သူပိုင် သိမ်းခြင်းအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြခြင်း

ဌာနတွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ