လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။ မြန်မာသီချင်းကြီးများကို မူမှန်ပြုလုပ်ခြင်း၊
၂။ ပန်တျာမူမှန်ပြုလုပ်ပြီး သီချင်းများကို အသံသွင်းယူခြင်း၊
၃။ ပန်တျာမူမှန်ပြုလုပ်ပြီး သီချင်းကြီးစာသားများကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်း၊
၄။ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သော ကျေးလက်တေးသီချင်းများ စုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
၅။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ ပညာရှင်များ၏ လက်ရာများကို အသံသွင်းမှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းခြင်း
၆။ မဟာဂီတသီချင်းများတွင် မပါဝင်သော အခြားရှေးခေတ်သီချင်းများကို ရှာဖွေစုဆောင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
၇။ အနုပညာအထက်တန်းကျောင်းများအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများရေးဆွဲခြင်း၊
၈။ ဌာနတွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အဆိုပါ စာတမ်းများအား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊
၉။ ပန်းချီပန်းပုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ  သုတေသနပြုခြင်း၊ ရှာဖွေ စုဆောင်းမှတ်တမ်းတင် ထိန်း သိမ်းခြင်း၊
၁၀။ ဇာတ်သဘင်ဆိုင်ရာ အဆို၊ အငို၊ အပြောသီချင်းများ စုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
၁၁။ ဇာတ်သဘင်သုတေသနလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ ရှာဖွေစုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
၁၂။ ဌာနတာဝန်ပေးချက်အရ ဘာသာပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။