တက္ကသိုလ်အမည် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခြင်း

တက္ကသိုလ်အမည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

၂၈-၁၁-၂၀၀၇ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄၀/ ၂၀၀၇)အရ ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) [University of Culture (Yangon)] နှင့် ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ်(မန္တလေး) [University of Culture(Mandalay)]တို့အား အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) [National University of Arts and Culture (Yangon)]နှင့် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) [National University of Arts and Culture (Mandalay)]အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။