စာစုလုပ်ငန်း (Acquisition)

စာစုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ စာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်း စသော ပုံနှိပ်စာအုပ်စာတမ်းများ၊ ပေ၊ ပုရပိုက်၊ လက်ရေး စာ၊ လက်နှိပ်စက်စာမူ၊ လက်ကမ်း စာစောင်၊ မြေပုံ၊မိုက်ကရိုဖလင်၊ ဂီတသင်္ကေတများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ရှင်ဖလင်များ၊ ဓာတ်ပြားများ၊ ဗွီဒီယိုနှင့် အသံသွင်းတိပ်ခွေများ၊ စာရွက်ဖလင်နှင့် အခြားပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ မှတ်တမ်းပြုထားသော ပစ္စည်းများ၊ ၎င်းတို့ကိုပြန်လည် ထုတ်လုပ် ထားသော ပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည့် ပုံနှိပ်ထားခြင်း မဟုတ်သော စာပေအနုပညာပစ္စည်း များကို စာကြည့်တိုက်အတွက် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ရယူစုဆောင်းခြင်း၊ တိုးပွားအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)၏ စာစုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်မှာ –

(က) ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဥပဒေ
(ခ) ဌာန၏ရန်ပုံငွေဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း
(ဂ) လှူဒါန်းမှုကိုလက်ခံခြင်း၊လက်ဆောင်ရရှိခြင်းနှင့်စာအုပ်လဲလှယ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
ဖြင့် စာစုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။