မူဝါဒ

အနုပညာဦးစီးဌာနသည် အောက်ဖော်ပြပါမူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-

(က) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများ မပျောက်ပျက် အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊
(ခ) စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စုမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ခိုင်မာရေး ဆောင်ရွက် ရန်၊
(ဂ) တိုင်းတစ်ပါးသရုပ်ပျက် ယဉ်ကျေးမှုများ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခြင်းကို တားဆီးရန်၊
(ဃ) လူငယ်ထုအတွင်း ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ပြုစုပျိုး ထောင်ရန်၊
(င) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့တွင် ဓနအင်အား တောင့်တင်းလာသည်နှင့်အမျှ ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများ မြန်မာ့မူမပျက် မြင့်မားလာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(စ) မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးနှင့် ဆို၊ ငို၊ ပြောဇာတ်၊ ပြဇာတ်၊ ယိမ်း၊ အငြိမ့်နှင့် ဂန္တဝင်ဇာတ်ကြီးများ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာအကတေးဂီတတို့ကို လေ့လာဖော်ထုတ် ထိန်းသိမ်းရန်၊
(ဆ) မြန်မာ့ရိုးရာ ပန်း(၁၀)မျိုး အနုပညာများ ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းရန်၊
(ဇ) နိုင်ငံအချင်းချင်း ယဉ်ကျေးမှုပူးပေါင်းဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရန်၊
(စျ) မြန်မာ့မူမှန်ပြက္ခဒိန်များ ရေးဆွဲထုတ်ပြန်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ည) မြန်မာ့အနုသုခုမပညာရပ်များ အစဉ်အလာနှင့်အညီ ကိုက်ညီမှု ရှိ-မရှိ စိစစ်ရန်၊
(ဋ) အခြေခံဖြစ်သော အနုပညာအထက်တန်းကျောင်းများမှသည် အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့်မြင့် အနုပညာမျိုးဆက်သစ် များကို လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ရန်။