ဆောင်ရွက်ချက်များ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ခေတ်အပိုင်းအခြားအလိုက် မြန်မာ သမိုင်းကို ရေးသားပြုစုခြင်း၊ သုတေသနစာတမ်းများ ရေးသားဖတ်ကြား ခြင်း၊ ကျမ်းစာအုပ်များ ရေးသားခြင်း၊ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ ပေါ်ထွန်းရေး အတွက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တောင်းခံ သော အကြံဉာဏ်များ ပေးခြင်း၊ သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။