ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

Next Page >>>>>>>>>

ကွင်းဆင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့မှု (၂၀၁၈)

  • မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ဒေသအတွင်းရှိ မုတ္တမ (၃၂) မြို့ မြို့ဟောင်းများ ကွင်းဆင်းသုတေသန
  • သထုံမြို့ဟောင်း ဇုက်သုတ်မြို့ဟောင်းနှင့် ကျိုက္ကသာမြို့ဟောင်း ကွင်းဆင်း သုတေသန
  • မြင်ကွန်း၊ ကျွန်းတော်ဒေသရှိ ပုဂံခေတ် အထောက်အထားများ ကွင်းဆင်း သုတေသန
  • တောင်ငူမြို့ဟောင်း ပတ်ဝန်းကျင်​ဒေသရှိ သမိုင်းအထောက်အထား များအား ကွင်းဆင်းသုတေသန