စာအုပ်၊ စာတမ်းများ စုဆောင်းမှု

စာအုပ်စာတမ်းများ စုဆောင်းမှု

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(နေပြည်တော်) တွင် စုဆောင်း ထားရှိသော စာပေပစ္စည်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိုးအစား စုစုပေါင်း အရေအတွက်
စာအုပ် မြန်မာ ၇၉၇၄၄
အင်္ဂလိပ် ၁၂၈၄၄
မဂ္ဂဇင်း မြန်မာ ၃၄၆၉၅
အင်္ဂလိပ် ၂၄၉၆၄
ဂျာနယ် မြန်မာ ၄၆၅၈၇
အင်္ဂလိပ် ၅၈၁
သတင်းစာ မြန်မာ ၇၃၈၇၅
အင်္ဂလိပ် ၂၀၃၈၂
ပေ ၁၂၈၅၇
ပုရပိုက် ၈၄၇
ကမ္မဝါ ၃၄
ပြန်တမ်း ၁၀၆၃
Books On Myanmar ၆၀၀၄
၁၀ ဘွဲ့ယူကျမ်းများ မြန်မာ ၂၄၄၂
အင်္ဂလိပ် ၂၀၃
၁၁ ကလေးစာစု မြန်မာ ၁၁၂၈၆
အင်္ဂလိပ် ၄၇၉၁
၁၂ အာဆီယံစာစု ၁၄၂၄
၁၃ ကုလသမဂ္ဂစာစု ၂၂၅၆
၁၄ သီးသန့်စာစု မြန်မာ ၁၂၈၈၆
အင်္ဂလိပ် ၉၄၀၅
၁၅ စာအုပ်လဲလှယ်ခြင်း ၂၅၈
၁၆ အစိုးရထုတ် မြန်မာ ၁၄၁၂
အင်္ဂလိပ် ၉၄၅
၁၇ လက်ရေးစာ ၃၈၀
၁၈ ကမ္မည်းတံ
၁၉ စာပုလွေ ၃၈
၂၀ စာထုတ်ပုဝါ ၇၁
၂၁ ပေစည်းကြိုး ၆၆
၂၂ ကွမ်းအစ်
၂၃ ဇာတာ
၂၄ ဓာတ်ပြား ၁၃၃၂
၂၅ ဓာတ်စက်
၂၆ စာတိုက်သေတ္တာ
၂၇ စာတိုက်ဘီရို
၂၈ ပြက္ခဒိန် ၄၀
  စုစုပေါင်း   ၃၆၃၇၂၉