ပန်းပုပညာဌာန

ပန်းပုပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

  • ပန်းပုပညာသမိုင်း (Art History)
  • ပန်းပုနည်းပညာ (Technology of Sculpture)
  • မြန်မာ့ရိုးရာပန်းပု (Myanmar Traditional Sculpture)
  • ခန္ဓာဗေဒ (Art Anatomy)
  • အခြေခံပုံဆွဲ (Drawing)
  • ပုံဖော်နည်းပညာ (Material Technology)
  • ​ခေတ်ပြိုင်ပန်းပု (Contemporary Sculpture)