တက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း

တက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း

ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ တွင် (ခ) အဆင့် တက္ကသိုလ်အဖြစ် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသာမက အောက်ပိုင်းမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများပါ တက်ရောက်နိုင်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် (က)အဆင့် တက္ကသိုလ်အဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။