ပြည်ပပညာတော်သင် စေလွှတ်ခြင်း

တက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားစေရေး အတွက် ပြည်ပ ပညာတော်သင်စေလွှတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း ဘွဲ့များအသီးသီး  ရရှိခဲ့ပါသည် –

  • အနုပညာဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲ့                                           ၁ ဦး
  • အနုပညာဆိုင်ရာမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့                                    ၁၄ ဦး
  • အနုပညာဆိုင်ရာ Research Fellow သင်တန်း          ၁ ဦး