ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများရှိ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ

ကချင်ပြည်နယ် (၁)

ကယားပြည်နယ် (-)

ကရင်ပြည်နယ် (၂)

ချင်းပြည်နယ် (-)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (၅)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး (၁)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (၂)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (၃)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (၁၀)

မွန်ပြည်နယ် (၂)

ရခိုင်ပြည်နယ် (၃)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (၁၆)

ရှမ်းပြည်နယ် (၂)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး (၁)