သဘင်ပညာဌာန

သဘင်ပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

  • အကနှင့် အကဗေဒ (Dance and Choreography)
  • ဇာတ်ပို့တေးဂီတ (Dramatic Music)
  • ဇာတ်ညွှန်းရေးပညာ (Play Writing)
  • ဇာတ်စင်ညွှန်ကြားမှုပညာ (Stage Directing)
  • မြန်မာ့ရိုးရာဇာတ်ကြီးပညာ (Myanmar Traditional Grand Drama)
  • မြန်မာ့ရိုးရာရုပ်သေးပညာ (Myanmar Traditional Grand Marionette)