ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်ပညာဌာန

ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်ပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

ဇာတ်ညွှန်းပညာ                   Screen Play (or) Script Writing

စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုပညာ            Directing

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာ               Cinematography

သရုပ်ဆောင်ပညာ                Acting

တည်းဖြတ်ပညာ                 Editing (or) Post Production