နောက်ခံသမိုင်း

သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန နောက်ခံသမိုင်း

သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနသည် မြန်မာသမိုင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် အမျိုးသားဗဟိုဌာန ဖြစ်သည်။ မြန်မာသမိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့နှင့် နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင် လျက်ရှိပြီး၊ အဓိက လုပ်ငန်းများမှာ- သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို စုဆောင်းခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သမိုင်းများကို သုတေသနပြုခြင်းနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အထူးပြုသုတေသန လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ရသည်။

ဇန်နဝါရီ ၁၉၅၅ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ လက်အောက်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် သမိုင်းကော်မရှင်သည် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြောင်းသွားခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်အား နိုင်ငံသမိုင်းသုတေသန ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံသမိုင်းသုတသနဦးစီးဌာနအား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌ ရှိစဉ်အတွင်း ၁၉၇၂ ခုနှစ်၌ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနတွင် သုတေသနဌာနခွဲ တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။ မတ် ၁၉၈၆ ခုနှစ်အထိ သမိုင်းဌာနအောက်တွင် မြန်မာသမိုင်း သုတေသနဌာနနှင့် သုတေသနဌာနခွဲတို့ ပေါင်းစပ်လျက်ရှိပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်များ သမိုင်းသုတေသန ဌာနဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၇ တွင် တက္ကသိုလ်များ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနအား ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန အောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့မှစ၍ သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။