တက္ကသိုလ်၏ ဆောင်ပုဒ်

စိတ္တံ ဒန္တံ သုခါ ဝဟံ
ယဉ်ကျေးသောစိတ်သည် ချမ်းသာခြင်းကိုဆောင်၏။