တက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် တည်နေရာအကျယ်အဝန်း

တက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တည်နေရာအကျယ်အဝန်း

ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) တည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်ကို (၁၉၉၉) ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၈)ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်သည် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ အုန်းချောကျေးရွာ၊ ရွှေစာရံဘုရားလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ (၄၁.၃၅)ဧက ရှိသည်။