တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အကြီးအကဲများ

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အကြီးအကဲများစာရင်း

ဓာတ်ပုံ

အမည်

ရာထူး

ကာလ

မှတ်ချက်

မှ

ထိ

EMIL FORCHAMMER

ကမ္ပည်းကျောက်စာအရာရှိ

၁၈၈၁

၁၈၉၀

ရှေးသု

တော်စိန်ခို

ကမ္ပည်းကျောက်စာဝန်

၁၈၉၉

၁၉၁၉

ရှေးသု

Charle DUROISELLE

ညွှန်ကြားရေးဝန်

၁၉၁၉

၁၉၃၁

ရှေးသု

သီရိပျံချီ ဦးမြ

ညွှန်ကြားရေးဝန်

၁၉၃၁

၁၉၃၅

ရှေးသု

ဦးလူဖေဝင်း

ညွှန်ကြားရေးဝန်

၁၉၃၅

၁၉၅၄

ရှေးသု

ဦးသာမြတ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၅၃

၁၉၅၉

ဗိမာန်

ဦးဖိုးလတ်

ညွှန်ကြားရေးဝန်

၁၉၅၄

၁၉၅၇

ရှေးသု

ဦးသန်းထွတ် (တိုက်စိုး)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၆၀

၁၉၈၂

ဗိမာန်

ဦးအောင်သော်

သုတေသနဝန်ထောက်

၁၉၅၇

၁၉၆၂

ရှေးသု ပူးတွဲ

ဦးအောင်သော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၆၂

၁၉၈၃

ရှေးသု

ဦးဝင်းဌေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၂

၁၉၈၄

ဗိမာန်

ဦးဥက္ကာ၊

ဒေါက်တာအုန်းခိုင်၊

ဦးသန်းမောင်(ဗိုလ်မှူးကြီး မော်ကွန်း)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၃

၁၉၈၅

ရှေးသု ပူးတွဲ

ဒေါက်တာရဲထွတ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၄

၁၉၉၅

ဗိမာန်

ဦးဖိုးလတ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၅

၁၉၈၇

ရှေးသု

ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညွန့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၇

၁၉၈၉

ရှေးသု

ဦးသန်းမောင် (ဗိုလ်မှူးကြီး သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၉

၁၉၉၀

ရှေးသု

ဦးသန်းမောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၉

၁၉၉၀

ရှေးသု

ဦးသန်းမောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၉

၁၉၉၀

ရှေးသု

ဦးသော်တာစိန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၂

၁၉၉၄

ရှေးသု

ဦးရဲထွတ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၄

၁၉၉၇

ရှေးသု

ဦးမြင့်သိန်းဆွေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၅

၂၀၀၆

ဗိမာန်

ဦးညွန့်ဟန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၇

၃၁.၃.၂၀၀၅

ရှေးသု

ဦးကျော်ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁.၄.၂၀၀၅

၁၅.၉.၂၀၀၆

ရှေးသု

ဦးစန်းဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၆.၉.၂၀၀၆

၁၈.၄.၂၀၁၀

ရှေးသုပြ

ဦးကျော်ဦးလွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉.၄.၂၀၁၀

ယနေ့ထိ

ရှေးသုပြ