တက္ကသိုလ်အမည် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခြင်း

တက္ကသိုလ်အမည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

  • ၂၈-၁၁-၂၀၀၇ ရက်နေ့ ။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄၀/ ၂၀၀၇)အရ ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) [University of Culture (Yangon)] နှင့် ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) [University of Culture (Mandalay)] တို့အား အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) [National University of Arts and Culture (Yangon)] နှင့် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာ တက္ကသိုလ်(မန္တလေး) [National  University of  Arts and Culture (Mandalay)] အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။