စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ညီလာခံ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ ကျင်းပမှု

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် ပြည်တွင်းစာကြည့်တိုက်များ စုစည်းဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာ နိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်း (Myanmar Library Association) ၌ ဦးဆောင်ကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက် နိုင်ငံအတွင်း စာကြည့်တိုက်ပညာတိုးတက်ပြန့်ပွားရေးနှင့် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများတိုးတက်စေရေး အတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စာကြည့်တိုက်များအသင်း (International Federation of Libraries Associations and Institutions – IFLA) ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရာ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် အနေဖြင့် Focal point အဖြစ် တာဝန်ယူ၍ IFLA နှင့် ဆက်သွယ်ကာ နိုင်ငံတကာမှ စာကြည့်တိုက် များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ပြည်တွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင် စာကြည့်တိုက်များသို့ မျှဝေခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ခွဲများ၏ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ပါဝင်နိုင်ရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းရပ်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိစာကြည့်တိုက်အသင်းအဖွဲ့များ ဖြစ် သော Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL), Conference on Directors of National Libraries in Asia and Oceania (CDNLAO) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါ စာကြည့်တိုက်အသင်းအဖွဲ့များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်လျက် မိမိနိုင်ငံ၏ စာကြည့်တိုက်များ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို နှစ်လည်အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြခြင်း၊ စာတမ်းများ တင်သွင်း ဖတ် ကြားခြင်:၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ပြုလုပ် သည့် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ ပါဝင်တက် ရောက်စေခြင်း၊ အာဆီယံယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြန်ကြားရေးကော်မတီ စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်၍ စာကြည့်တိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၁၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ စာကြည့်တိုက်မှူးများ ညီလာခံကျင်းပမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ