ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲ အခမ်းအနား ဖျော်ဖြေရေး

နိုင်ငံတော်အဆင့် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲအခမ်းအနား ဖျော်ဖြေရေး ဆပ်ကော်မတီအဖြစ် အနုပညာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲအခမ်း အနားဖျော်ဖြေရေးအတွက် ဇာတ်ခုံပြင်ဆင်ခြင်း၊ တက်ရောက်လာသော ပြည်နယ်များနှင့်ဖိတ်ကြားထားသော တိုင်းဒေသကြီးမှ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များဖြင့် ကြိုတင်ဇာတ်တိုက် လေ့ကျင့်ကာ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါသည်။