အာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာ

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးဒေသရှိ ၊ အာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသရှိ အာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာအား အာရှ – ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းသို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စင်တာသို့ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်း အမွေအနှစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန် တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။