တက္ကသိုလ်၏ ဆောင်ပုဒ်

တက္ကသိုလ်၏ ဆောင်ပုဒ်

  • စိတ္တံ ဒန္တံ သုခါ ဝဟံ
    ယဉ်ကျေးသောစိတ်သည် ချမ်းသာခြင်းကိုဆောင်၏။