ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

လိပ်စာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ်၃၅၊ နေပြည်တော်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇ ၃၄၀၈၀၃၆
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇ ၃၄၀၈၀၃၅
ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)၀၆၇ ၃၄၀၈၀၃၄
ညွှန်ကြားရေးမှူး(လေ့/သု)၀၆၇ ၃၄၀၈၁၆၅
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ထုတ်လုပ်)၀၆၇ ၃၄၀၈၄၂၁
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဇာတ်ရုံ)၀၆၇ ၃၄၀၈၃၀၁
အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)၀၁ ၅၅၅၆၄၂
အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)၀၂ ၄၀၆၁၁၆၉
ထုတ်လုပ်ဌာနစု(ရန်ကုန်)၀၁ ၃၉၅၁၃၆
ထုတ်လုပ်ဌာနစု(မန္တလေး)၀၂ ၄၀၃၆၁၂၀
အမျိုးသားဇာတ်ရုံ(ရန်ကုန်)၀၁ ၃၈၂၄၈၇
အမျိုးသားဇာတ်ရုံ(မန္တလေး)၀၂ ၄၀၆၁၁၆၇