မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာသမိုင်းကော်မရှင်မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ကို ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ လက်အောက်တွင်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က မြန်မာသမိုင်းကော်မရှင်တွင် အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်နှင့် အချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင် ဦးရေ (၁ဝ) ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဖွဲ့ဝင်များမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သူများ၊ အငြိမ်းစားပါမောက္ခများနှင့်သုတေသနပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာသမိုင်းကော်မရှင်သည် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာသမိုင်းသုတေသနဌာနဟု အမည်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ထိုမြန်မာသမိုင်း သုတေသနဌာနကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ မြန်မာသမိုင်း သုတေသနဌာနသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိသမိုင်းဌာန(သုတေသန)နှင့် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်များ သမိုင်းသုတေသနဌာနဟူ၍ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်များ သမိုင်းသုတေသနဌာနသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သသမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာနအမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တွဲဖက်ရှိနေသော မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့သည် မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁၂/၉၁) ဖြင့်ပြဠာန်းထားခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၇) ရက်နေ့တွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ (၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၅) ကိုပြဠာန်းလိုက်ပြီး ဤဥပဒေဖြင့်မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၁၂/၉၁) ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်နှင့်တွဲဖက်ရှိနေသောမြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့သည်တစ်ဆက်တစပ်တည်းသောမြန်မာသမိုင်းကို ရေးသားပြုစုခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပသမိုင်းအထောက်အထားများကိုရှာဖွေခြင်း လုပ်ငန်းသာမက ပြည်တွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲများကို ဦးစီး ဆောင်ရွက်သည့်အပြင် မြန်မာသမိုင်းသုတေသနဂျာနယ်နှင့်မြန်မာသမိုင်းစာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် (၂၉-၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့လပတ်အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ (၁၈-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါအမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၁၇)အရ အချိန်ပြည့် အဖွဲ့ဝင် (၁၉) ဦးနှင့် အချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင် (၁၄) ဦး တို့ဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက်

(က)    မြန်မာသမိုင်းကို အထောက်အထားခိုင်မာစွာ စနစ်တကျ ဖော်ထုတ်ပြုစုရန်၊

(ခ)     မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ရှာဖွေ စုဆောင်းရန်၊

(ဂ)     ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိပြီးသော အထောက်အထားများကို အခြေခံ၍ မြန်မာသမိုင်းကို သုတေသနပြုစုရန်၊

(ဃ)    သုတေသနပြုတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ခေတ်အပိုင်းအခြားအလိုက် မြန်မာ သမိုင်းကို ပြုစုရန်၊

(င)     မြန်မာသမိုင်းနှင့် ဆက်နွယ်သောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ လိုအပ်သော အကူအညီရယူရန်၊

(စ)     ပြည်သူလူထု၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရေးအတွက် မြန်မာသမိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျမ်း၊ စာအုပ်၊ စာစောင်နှင့် စာတမ်းများကို ပြုစု ထုတ်ဝေရန်၊

(ဆ)    သမိုင်းပညာရှင်များ ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်

(က)    အစိုးရအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံခြင်း၊

(ခ)     မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကို စနစ်တကျ ဖော်ထုတ်ပြုစုရာ၌ ပံ့ပိုးကူညီဖြည့်ဆည်းခြင်း၊

(ဂ)     သမိုင်းသုတေသီများ၊သမိုင်းပညာရှင်များပေါ်ထွန်းစေရန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)    မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အထောက်အထားများကို ရှာဖွေရရှိ စေရန်ပံ့ပိုးခြင်း၊

(င)     မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ စာမူ၊ စာအုပ်နှင့် အထောက်အထားများကို ခေတ်မီနည်းစနစ် များဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊

(စ)     တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနများနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှလိုအပ်သောသမိုင်းသုတေသနဆိုင်ရာအကူအညီများပေးခြင်း၊

(ဆ)    မြန်မာသမိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သုတေသနအထောက်အထားများကို စိစစ်ခြင်း နှင့် ကျမ်း၊ စာအုပ်၊ စာစောင်နှင့် စာတမ်းများကို ပြုစု ထုတ်ဝေခြင်း၊

(ဇ)     အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကြီးဌာနက ပေးအပ်သည့် မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆောင်ရွက်ချက်များ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ခေတ်အပိုင်းအခြားအလိုက် မြန်မာ သမိုင်းကို ရေးသားပြုစုခြင်း၊ သုတေသနစာတမ်းများ ရေးသားဖတ်ကြား ခြင်း၊ ကျမ်းစာအုပ်များ ရေးသားခြင်း၊ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ ပေါ်ထွန်းရေး အတွက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တောင်းခံ သော အကြံဉာဏ်များ ပေးခြင်း၊ သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သင်ခန်းစာ ပို့ချချက်များ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ သည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ သို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အခါအား လျော်စွာ သင်ခန်းစာများ သွားရောက်ပို့ချလျက်ပါသည်။

သမိုင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများနှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပခဲ့မှုများ

ဤဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်ဌာနများရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း များ၏ Capacity Building မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ပညာရှင်ကြီးများ၏ သမိုင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲကို မူဝါဒအရ လစဉ် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ဖတ်ကြားပြီးခဲ့သော စာတမ်းများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ရက်စွဲ

အမည်

စာတမ်းအမည်

၁။ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ဦးစိန်မြင့် ၁၁-၁၃ရာစု လူ့အရင်းအမြစ်ဖြင့် မြန်မာစာပေ တည်ဆောက်ခြင်း
၂။ ၂၈-၂-၂၀၁၈ ဒေါက်တာကျော်ဝင်း ကာနယ်စလေဒင်နှင့် ရတနာပုံခေတ် နိုင်ငံရေး
၃။ ၃၀-၃-၂၀၁၈ ဦးကျော်ငြိမ်း ဖဆပလခေတ် ဖြစ်ပျက်သမျှ
၄။ ၂၉-၅-၂၀၁၈ ဒေါက်တာခင်လှဟန် China- Myanmar Wars  of (1765-1769) Revisited from Myanmar Perspective
၅။ ၂၈-၆-၂၀၁၈ ဦးမြဟန် စစ်ပြီးခေတ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ရသော ပြဿနာများ
၆။ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ဦးသန်းဆွေ ၁၂၆၆ ခုနှစ် (အေဒီ-၁၉၀၅) အထိ သက်ရှိထင်ရှားရှိသေးသည့် အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်း၏ သမီးတော်များ စာတမ်း
၇။ ၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ဒေါက်တာတိုးလှ ဆင်းကွတ်မှတ်တမ်းများကပြောသောသမိုင်း
၈။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၈ ဦးကျော် မြန်မာ-ဂျပန်တို့၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီ ဆက်ဆံရေး
၉။ ၃၀-၁-၂၀၁၉ ဦးနီတွတ် သခင်ရာစသူဖွားစဝ်ကျောက်စာ (၁၂၆၄-၁၂၉၁)

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့လပတ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့မှုများ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့လပတ်အစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစ၍ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ၊ ဥက္ကဌ/ ဒုတိယဥက္ကဌများ ဦးစီးကာ လစဉ်ပုံမှန် ကျင်းပပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။

ပေ၊ ပုရပိုက်စုဆောင်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာနသည် ပေ၊ ပုရပိုက် စုဆောင်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကို (၂၃-၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိစာကြည့်တိုက်များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် ထိန်းသိမ်းထားသော ရှေးဟောင်းစာပေများဖြစ်သည့် ပေများ၊ ပုရပိုက်များကို စနစ်တကျ စာရင်းကောက်ယူ မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း ပညာများပြန့်ပွားခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။