အစဉ်ရှေးရှု ယဉ်ကျေးမှု ဂုဏ်ပြုညွှန်းဆို အနုပညာတက္ကသိုလ်

သက်ဦးမောင်(ယဉ်ကျေးမှု)